CASIO รุ่น FX-7400G PLUS

CASIO FX-7400G PLUS

รายละเอียดสินค้า


เลิกผลิตแล้วค่ะ แนะนำรุ่น FX-9860 G II SD แทนนะคะ
 • การคำนวณทางพีชคณิต, ตรีโกณมิติ
 • หน้าจอขนาดใหญ่ 6 บรรทัด x 13 ตัวอักษรต่อบรรทัด
 • 9 digit mantissa and 2 digit exponent display
 • ความละเอียดในการคำนวณสูงสุดถึง 15 ตำแหน่ง
 • ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมผ่านหน้าจอแบบเมนู
 • สร้างตารางจากฟังก์ชันที่กำหนดให้ รวมถึงพล็อตกราฟจากตารางด้วย
 • สามารถกำหนดช่วงของการพล็อตกราฟ
 • วาดกราฟทางสถิติทั้งตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรคู่ และรวมถึง box and whisker plots, median lines, histograms, scatter plots, X-Y lines, broken lines and regression curve
 • สามารถเลือกพื้นหลังของกราฟและบันทึกเก็บไว้ได้ถึง 4 รูป
 • เขียนและบันทึกโปรแกรมได้สูงสุดถึง 38 โปรแกรม ตามแต่ขนาดของโปรแกรมที่เขียน
 • สายลิงค์เชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอร์, กับ FX-7400G+ กันเอง, และกับ EA-200
 • ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม(ลักษณะคล้ายภาษาเบสิก)
 • สามารถย้อนกลับไปดูหรือแก้ไขข้อความที่เคยพิมพ์มาแล้วได้
 • สิ่งที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำไม่หายแม้ปิดเครื่อง
 • ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน กับ ถ่านเครื่องคิดเลขแบบลิเทียม 1 ก้อน
 • ขนาด กว้่่าง 8.55 cm x ยาว 16.9 cm x สูง 2.3 cm
 • น้ำหนัก 185 กรัม
ราคาสินค้า

คุณสมบัติเด่น


406 functions
 

 • มีฟังก์ชันการทำงาน 406 ฟังก์ชัน
      


List based STAT-data editor
 

 • สามารถดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในรายการได้ และสามารถแสดงกลุ่มข้อมูลได้ ( x-data, y-data, ความถี่, ข้อมูลแวดล้อม )
      


10 digits or 9 + 2 digits

 

 • 10 หลักสำหรับตัวเลขด้านขวาของจุดใน logarithm ฐานสิบ + 2 หลักสำหรับตัวเลขยกกำลัง
      


Icon menu
 

 • สามารถระบุการทำงานที่ผู้ใช้งานต้องการแสดง โดยเลือกไอคอนหรือป้อนตัวเลขได้
      


Data communication with a personal computer
 

 • สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้
      


Dot matrix display
 

 • หน้าจอการแสดงผลความละเอียดสูง ช่วยให้การมองกราฟสวยขึ้น